DISCLAIMER

Algemeen

Peltex Workwear (Kamer van Koophandel 59643609), hierna te noemen Peltex houdt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website peltex.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Peltex spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Merk je fouten op, dan kunnen deze doorgegeven worden via een mail aan info@peltex.nl. Alle content van de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Peltex. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van Peltex.